Grozd obrambne industrije

RAZPISI IN POVPRAŠEVANJA

 • Dostop do razpisnih spletnih strani s področja obrambe po različnih evropskih državah; tukaj
 • Aktualni razpisi in objave MORS; tukaj
 • Najavljamo javni razpis za digitalno transformacijo procesov v podjetjih; več
 • Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo RS; več 
 • Nakup EOD zaščitne obleke s čelado in kompletom za zaščito pred rosenjem; več
 • Hiperbarične komore; več
 • Nakup torb za prenos ubojnih in eksplozivnih sredstev; več
 • Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve; več
 • Nakup in dobava satelitskih terminalov; več
 • Nakup nabojev 5,6 mm MK, STANDARD; več
 • Vzdrževanje avtomobilov znamke BMW  v letih 2021, 2022 in 2023; več
 • Nakup viličarjev, delovnih strojev in dvigal; več
 • Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve povezane z zrakoplovi in drugo opremo, več

 

Podatke o razpisih zveze NATO objavlja na internetnih straneh Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in agencije zveze NATO.

 

Postopke in pogoje za izdajo potrdila določa Uredba o potrjevanju primernosti za sodelovanje na razpisih zveze Nato (http://www.mors.si/fileadmin/mors/pdf/ministrstvo/uredba_nato_razpisi.pdf).


Postopek prijave za sodelovanje na razpisu:

 1. Podjetje zaprosi Medresorsko komisijo za Natove razpise (v nadaljevanju: MKNR) za potrditev primernosti gospodarskega subjekta za sodelovanje na razpisu (izpolni obrazec za potrditev primernosti za sodelovanje na razpisu, ga posreduje v elektronski obliki na naslov mknr.rs(at)mors.si in podpisan original na MKNR). MKNR mora vlogo prejeti najmanj tri delovne dni pred iztekom roka za prijavo na razpis.
 2. MKNR potrdi primernost gospodarskega subjekta direktno izvajalcu razpisa in o tem obvesti vlagatelja zahtevka za potrditev.
 3. Izvajalec razpisa posreduje razpisno dokumentacijo direktno gospodarskemu subjektu.
 4. Gospodarski subjekt odda ponudbo, če se za to odloči direktno izvajalcu razpisa.
 5. Gospodarski subjekt o točki 3, 4 in uspehu na razpisu obvesti MKNR.

Vpis v register 

Postopek vpisa slovenskega gospodarskega subjekta v register dobaviteljev posamezne Natove agencije:

 1. Gospodarski subjekti se prijavijo za vpis v register dobaviteljev Natovih agencij skladno z navodili na internetnih straneh posamezne agencije. 
 2. Natova agencija direktno zaprosi MKNR za potrditev primernosti gospodarskega subjekta za vpis v register.
 3. MKNR obvesti gospodarski subjekt da mora izpolniti obrazec za potrditev primernosti za vpis v register dobaviteljev in posredovati ustrezne priloge. Izpolnjen obrazec in priloge posreduje vlagatelj v elektronski obliki in podpisan original na MKNR).
 4. MKNR potrdi primernost gospodarskega subjekta direktno agenciji, ki je zaprosila za potrditev  in o tem obvesti gospodarski subjekt.
 5. Gospodarski subjekt vsako leto do konca meseca februarja obvesti MKNR o številu oddanih ponudb in uspehu izbora na podlagi vpisa v ta register dobaviteljev.