Grozd obrambne industrije

Kontakt


Gospodarsko interesno združenje Grozd obrambne industrije Slovenije, g.i.z.
ali GIZ –GOIS, g.i.z.
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

Direktor: Ante Milevoj
T: 01 5898 162

Tajništvo: 
T: 01 5898 164
E : info@giz-gois.si

http://giz-gois.gzs.si


Avtor: GIZ GOIS