Grozd obrambne industrije

Kontakt


Gospodarsko interesno združenje Grozd obrambne industrije Slovenije, g.i.z.
ali GIZ –GOIS, g.i.z.
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

Direktor: mag. Jože Renar
T: 01 5898 423

Tajništvo: Tanja Križman Vezočnik
T: 01 5898 242
F: 01 5898 100
E : tanja.krizman@gzs.si
ali
info@giz-gois.si


http://giz-gois.gzs.si


Avtor: GIZ GOIS