Zapri

Prijavnica za pridruženo članstvo v Grozdu obrambne industrije Slovenije, g.i.z.


Pridruženo članstvo

Temeljni namen Grozda obrambne industrije je, spodbuditi razvoj slovenske obrambne industrije, kar pomeni spodbuditi tudi podjetja, ki so dejavna izključno na civilnih programih, da usmerijo svoje aktivnosti tudi na obrambne programe. Zato si prizadevamo, da bi država zagotovila čim bolj prijazno in spodbudno okolje za delovanje teh podjetij tako, da bi slovenska podjetja lahko bolje izkoristila članstvo Republike Slovenije v Nato in EDA.

Grozd ima vzpostavljene redne kontakte s predstavniki Ministrstva za obrambo RS. Sodelovanje poteka na osnovi podpisanega Programa o sodelovanju med MORS in GOIS. Sodelovanje poteka na področjih izmenjave informacij, marketinga in promocije slovenske obrambne industrije ter sodelovanja na področju raziskav in razvoja. GOIS je tudi kontaktna točka za mednarodno sodelovanje slovenske obrambne industrije s tujino. Še poseben poudarek je namenjen mednarodnemu marketingu za slovenska podjetja.

Tako na GOIS redno organiziramo predstavitve naših podjetij tujim delegacijam, ko le te obiščejo MORS.

Imamo redne letne predstavitve naših podjetij tujim vojaškim atašejem akreditiranim v Sloveniji in našim vojaškim atašejem akreditiranim v tujih državah, ki jih naša podjetja seznanjajo o njihovi ponudbi proizvodov in storitev.

Sodelujemo pri organizaciji posameznih obiskov tujih vojaških atašejev v naših podjetjih.

Organiziramo srečanja s podjetji obrambnih industrij drugih držav.

Organiziramo skupinski mednarodni sejemski nastop podjetij na področju obrambe, varnosti in zaščite na enem izmed elitnih evropskih sejmov (Eurosatory v Parizu in DSEI v Londonu), kjer običajno uspemo pridobiti tudi državna sredstva za spodbujanje skupinskih nastopov podjetij v tujini, ki znatno znižajo stroške nastopa podjetij na sicer dragih obrambnih sejmih.

Preko Grozda obrambne industrije organiziramo za slovenska podjetja tudi srečanja na t.i. »matchmaking« srečanjih podjetij s področja obrambnih in letalskih industrij v tujini.

K nam prihajajo obvezniki za protidobave, ki jih zanimajo informacije o slovenskih ponudnikih proizvodov, komponent, storitev ter visokotehnoloških in inovativnih rešitev.

Direktor, Grozd obrambne industrije Slovenije, g.i.z.
mag. Jože Renar

 

Prijavnica je objavljena v pripetem dokumentu.


Avtor: GIZ GOIS
Pripeti dokumenti