Grozd obrambne industrije

Vabilo na predstavitev: Protidobave - priložnosti za podjetja, 30.09.2009


VABILO
na predstavitev

  PROTIDOBAVE - PRILOŽNOSTI ZA PODJETJA
sreda, 30. 9. 2009, ob 9h, dvorana B, 1. nadstropje, GZS

Protidobave so za podjetja priložnost, da pospešeno stopijo na trge, kjer doslej še niso bila prisotna. Vezano na dobave Ministrstvu za obrambo RS s strani različnih tujih dobaviteljev, namreč nastajo tudi njihove obveznosti za protidobave, kar pomeni, da so v Sloveniji med drugim dolžna nabaviti v pogodbi opredeljen obseg blaga, storitev, vzpostaviti dolgoročne ekonomske povezave, izvesti prenos znanja, itd. V času pomanjkanja naročil velja možnosti prodidobav še posebej dobro spoznati, da bi jih lahko izkoristili.

Zato vas vabimo, da se udeležite predstavitve PROTIDOBAVE - PRILOŽNOSTI ZA PODJETJA, ki bo v sredo 30. 9. 2009, ob 9h, v dvorani B, 1. nadstropje, na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Program predstavitve

Tema

Izvajalec

Čas

           Prihod udeležencev

 

8:30 – 9:00

1.        Uvod: mag. Samo Hribar Milič, Generalni direktor GZS, Gorazd Vidih, direktor Urada za opremljanje,  Direktorat za logistiko MORS

 

9:00 – 9:15

2.        Izvajanje protidobav na Ministrstvu za obrambo RS

mag. Benjamin Sevšek, MORS

9:15 –  9:35

3.        Vloga Medresorske delovne skupine za področje protidobav pri Vladi RS

mag. Gorazd Kovačič, MG, Predsednik MDSPP

9:35 – 9:55

4.        Izvajanje protidobav na projektu PBV8X8 Patria in priložnosti za slovenska podjetja na področju  protidobav in vključenosti v projekt *

Andrej Mladenov, direktor  Kolesnik, d.o.o.

 

9:55 – 10:20

5.        Izkušnje pri izvajanju protidobav manjših vrednosti v Sloveniji.

Dušan Bevc, D. Bevc, Business Consultancy s.p.

10:20 – 10:40

6.        Odmor

 

10:40 – 10:55

7.        Predstavitev in pomen kodifikacije in standardizacija za poslovanju slovenskih podjetij na področju obrambe.

mag. Samo Podgornik, MORS

10:55 – 11:25

8.        Predstavitev industrijskih kooperacij podjetja SAAB AB  Švedska*

Bruno Stangdell, Vice President
SAAB AB (publ)
Industrial Cooperation

11:25 – 11:35

*predstavitev bo v angleškem jeziku

Kotizacija na udeleženca znaša 100€+ DDV, za člane GZS 60€+DDV, za člane GOIS kotizacije ni!

Prosim, da prijave pošljete do 25. 9. 2009 na naslov info@gzs.si, ali po faksu 01 5898 100

Število udeležencev na predstavitvi je omejeno, zato poskrbite za pravočasno prijavo!


Pripeti dokumenti

Avtor: Jože Renar