Grozd obrambne industrije

Novice


Arhiv: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-A)

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-A). Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po skrajšanjem postopku, saj predlog zakona predstavlja manj zahtevne uskladitve tega zakona z Zakonom o javnem naročanju (UL RS, št. 91/15), ki je začel veljati 1. aprila 2016, hkrati pa predlog tega zakona vključuje manj zahtevne spremembe in dopolnitve zaradi poenotenja prakse izvajanja postopkov javnih naročil na različnih področjih uporabe.

Arhiv: Poziv Evropske obrambne agencije za prijavo na razpis pilotnega projekta

Evropska obrambna agencija (EDA) objavlja poziv za prijavo na razpis treh tem v okviru pilotnega projekta razvoja in raziskav na področju obrambe in varnosti. V okviru skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije je Evropska komisija na podlagi odločitve Evropskega parlamenta pričela s pripravo postopkov za oblikovanje obrambnega raziskovalnega programa v naslednjem večletnem finančnem okviru, s pričetkom od leta 2017 naprej.

Arhiv: Predlog novega Zakona o obrambi in vabilo na javno predstavitev predlaganega zakona

Na Ministrstvu za obrambo so predlagani zakon pripravili z namenom, da bi z njim v najboljši meri podprli nadaljnji razvoj sodobnega obrambnega sistema.