Grozd obrambne industrije

Novice


Arhiv: SOBRA 2016, zavezništvo obrambe, varnosti, zaščite in reševanja

SOBRA 2016, 6. Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, bo od 22. do 24. septembra 2016 na stičišču Slovenije z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko predstavil opremo, znanje in najpomembnejše institucije, ki zagotavljajo obrambno pripravljenost, varnost državljanov ter zaščito in reševanje pri naravnih in drugih nesrečah. S strokovnimi razstavami in posveti, s svetovanji obiskovalcem, dinamičnimi predstavitvami in izobraževalno – družabnimi prireditvami se na njem predstavljajo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska, Policija, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Gasilska zveza Slovenije. Opremo za obrambo, varnost, zaščito in reševanje, namenjeno profesionalnim, prostovoljnim organizacijam in občanom predstavlja 100 poslovnih razstavljavcev iz 10 držav.

Arhiv: Pet nepisanih »zakonov« na tujih trgih

Pri poslovanju z vašimi poslovnimi partnerji v tujini se pozanimajte o medkulturnih razlikah in navadah poslovanja.

Arhiv: U R E D B A o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike

Sporazum o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike, sklenjen 8. aprila 2016 v Washingtonu

Arhiv: Okrepljena konkurenčnost turških izvoznikov

Približno vsakih 11 let se Turčija znajde v situaciji, ko del vrha vojske, ki je sicer druga največja v NATU, želi uveljaviti spremembo na vrhu 75-milijonske države. Nazadnje je bilo zaradi obtožbe o načrtovanju odstranitve Erdogana iz mesta premierja leta 2012 aretiranih 300 vojaških poveljnikov. O vzrokih in motivih tokratnega poskusa državnega udara kroži veliko teorij, zato se bomo osredotočili predvsem na ekonomske posledice navedenih dejanj na turško, globalno in slovensko gospodarstvo.

Arhiv: Sejem Eurosatory 2016 v Parizu je končan

Eurosatory 2016, najpomembnejši sejem, ki velja za vodilnega na obrambnem področju v Evropi je zaključen.

Arhiv: SOBRA 2016 _ 6. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja

Vabimo vas k sodelovanju na mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA 2016, v Gornjo Radgono na stičišče štirih držav. Na sejmu SOBRA se bodo predstavili dobavitelji opreme, ki jo pri svoji dejavnosti potrebujejo vojska in civilna zaščita, gasilci, policija in druge institucije za zaščito in reševanje ljudi ter premoženja. Svojo dejavnost in poslanstvo pa bodo predstavile tudi te institucije in posamezniki, ki skrbijo za varnost in zaščito. Poslovne in strokovne razstave in posveti, dinamični prikazi ter najboljši nasveti se bodo povezali v pravi festival varnosti. To pa so tudi razlogi, zaradi katerih poleg ciljnih poslovnih in strokovnih javnosti sejem SOBRA obišče najširša množica obiskovalcev. Ti se na sejmu opremijo z znanjem in izdelki, s katerimi se lahko obvarujejo pred grožnjami vojaške agresije, kriminala, požarov, nesreč in nezgod v gospodinjstvih, škodljivih izpustov in izlivov nevarnih snovi ter pred naravnimi nesrečami. Sejem SOBRA 2016 bo v luči sodobnih groženj vojne, begunskega vprašanja in naravnih nesreč

Arhiv: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-A)

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-A). Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po skrajšanjem postopku, saj predlog zakona predstavlja manj zahtevne uskladitve tega zakona z Zakonom o javnem naročanju (UL RS, št. 91/15), ki je začel veljati 1. aprila 2016, hkrati pa predlog tega zakona vključuje manj zahtevne spremembe in dopolnitve zaradi poenotenja prakse izvajanja postopkov javnih naročil na različnih področjih uporabe.

Arhiv: Poziv Evropske obrambne agencije za prijavo na razpis pilotnega projekta

Evropska obrambna agencija (EDA) objavlja poziv za prijavo na razpis treh tem v okviru pilotnega projekta razvoja in raziskav na področju obrambe in varnosti. V okviru skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije je Evropska komisija na podlagi odločitve Evropskega parlamenta pričela s pripravo postopkov za oblikovanje obrambnega raziskovalnega programa v naslednjem večletnem finančnem okviru, s pričetkom od leta 2017 naprej.

Arhiv: Predlog novega Zakona o obrambi in vabilo na javno predstavitev predlaganega zakona

Na Ministrstvu za obrambo so predlagani zakon pripravili z namenom, da bi z njim v najboljši meri podprli nadaljnji razvoj sodobnega obrambnega sistema.

Arhiv: EDA - priročnik malih, srednjih in velikih podjetij

Mala, srednja in velika podjetja (MSP) so za evropsko gospodarstvo strateškega pomena, saj predstavljajo približno 99% evropskih podjetij in ustvarijo več kot dve tretjini delovnih mest v zasebnem sektorju.