Grozd obrambne industrije

Novice


Arhiv: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-A)

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po skrajšanjem postopku, saj predlog zakona predstavlja manj zahtevne uskladitve tega zakona z Zakonom o javnem naročanju (UL RS, št. 91/15), ki je začel veljati 1. aprila 2016, hkrati pa predlog tega zakona vključuje manj zahtevne spremembe in dopolnitve zaradi poenotenja prakse izvajanja postopkov javnih naročil na različnih področjih uporabe.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-A), skrajšani postopek, EPA 1218-VII.

 

 

Grozd obrambne industrije Slovenije 

Fotogalerija