Grozd obrambne industrije

Novice


Arhiv: Seminar o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo

Vabilo na seminar

o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo, ki bo v petek  4.3.2016,  od 9:00 do 11:30  ure, v  veliki sejni sobi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v II. nadstropju, na naslovu: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi izvoznike, posrednike ali osebe, ki zagotavljajo tehnično pomoč za blago z dvojno rabo na seminarju seznaniti s spremembami na področju nadzora izvoza v okviru EU režima in v okviru sankcij, ki so relevantne za to področje.

Blago z dvojno rabo se praviloma proizvaja in uporablja v civilne namene ter predstavlja blago, programsko opremo in tehnologiji, ki bi se zaradi svojih lastnosti ali tehničnih karakteristik lahko uporabilo tudi v vojaške namene. Ker se blago z dvojno rabo nahaja v sektorjih, kot so jedrski, biološki in kemični, oprema za predelavo materialov, elektronika, računalniki, telekomunikacije, šifriranje, senzorji in laserji, navigacija in letalska elektronika, pomorska oprema ter oprema za začasna plovila in pogon je sistem nadzora relevanten za veliko gospodarskih subjektov, akademskih in raziskovalnih krogov, ki blago z dvojno rabo razvijajo, proizvajajo, z njim trgujejo ali zanj nudijo tehnično  pomoč.  Z upoštevanjem in izvajanjem sistema nadzora izvoza ter uporabo dovoljenj in potrdil se omogoča in pospešuje zakonita trgovina z blagom z dvojno rabo.

Kotizacije ni. 

Predhodne prijave so potrebne  na elektronski naslov:  dvojna-raba.mg@gov.si  do zasedenosti mest.

 

 

Grozd obrambne industrije Slovenije

 

Fotogalerija