Grozd obrambne industrije

Novice


Arhiv: Povabilo k vpisu v katalog Slovenija Defence Products

Vabimo vas k vpisu oz. predstavitvi vašega podjetja v katalogu Slovenian Defence Products, ki je edini tovrstni katalog v Sloveniji in je namenjen predstavitvi proizvodov in storitev podjetij s področja varnosti in zaščite.

V katalogu bodo poleg končnih proizvodov in storitev predstavljeni tudi sklopi, komponente in polizdelki, ki se lahko uporabljajo na teh področjih, storitve s področja razvoja in raziskav, specialnih tehnologij in podobno, saj je vojaška industrija izjemno pomemben kupec na zelo širokem spektru proizvodov in storitev.

Katalog predstavlja temeljno promocijsko gradivo GOIS in bo najmanj naslednje dve leti redno predstavljen na vseh dogodkih GOIS, na sejmih, vseh bilateralnih srečanjih Ministrstva za obrambo RS z obrambnimi ministrstvi in nabavnimi direktorati različnih držav, obiskih potencialnih dobaviteljev MORS in tujih obveznikih za protidobave pri MORS itd.

GOIS ga bo predstavljal na svoji spletni strani, na srečanjih predstavnikov GOIS s predstavniki asociacij obrambnih industrij posameznih držav, evropski obrambni agenciji EDA in predstavništvih NATO, ob različnih mednarodnih dogodkih povezanih z obrambo, varnostjo in zaščito, obrambnim atašejem, gospodarskim predstavništvom RS v tujini itd.

Novi katalog bo podobno zasnovan kot katalog iz leta 2010 in je objavljen tudi na naši spletni strani.

Naša ponudba zajema oblikovanje kataloga, predstavitev kataloga na spletni strani GOIS, tisk in distribucijo do relevantnih mednarodnih trgov in potencialnih kupcev.

Pokrivanje stroškov bomo zaračunali udeležencem v obliki zakupa minimalnega števila izvodov.

Podjetje, ki se v katalogu predstavlja na 1 do 2 straneh bo dolžno zakupiti minimalno 250 izvodov in od tega predati na GOIS vsaj 150 izvodov.

Tista podjetja, ki se bodo predstavljala na treh ali več straneh morajo zakupiti 350 izvodov in od tega predati na GOIS vsaj 230 kosov.

Večji del izvodov bo na razpolago za promocijo podjetij preko različnih aktivnostih GOIS, del pa jih bodo dobila podjetja naročniki, ki jih bodo uporabljali za lastno promocijo in s tem ob enem tudi za promocijo vseh v katalog vpisanih podjetij.

Nekaj izvodov bo zakupil tudi MORS za njihovo lastno uporabo.

Za vpis v katalog potrebujemo:

1. Logotip v vektorski obliki

2. Lektoriran tekst v angleščini VB (kompatibilno MS Word)

3. Fotografije z ločljivostjo vsaj 300 dpi (JPG ali TIF format)

4. Število zakupljenih strani

Po prejemu vse potrebne dokumentacije za vpis v katalog (št. strani, logotip, fotografije in tekst), vam bomo v podpis poslali Pogodbo o sodelovanju.

Na osnovi podpisane pogodbe bomo oblikovali vaše predstavitve in vam jih poslali v vpogled.

Popravke oblikovanih strani bomo v okviru ponujene cene lahko izvršili le enkrat. V kolikor bi bili potrebni še dodatni popravki vam jih bomododatno zaračunali oz. jih ne bomo upoštevali, če bi to ogrozilo končni rok priprave kataloga.

Cena vpisa v katalog:

Člani GOIS:

  • Vpis v katalog za člane znaša 150€+DDV za prvo stran in 90€+DDV za vsako naslednjo stran, do največ 4 strani.
  • Cena izvoda znaša 2€/kos+DDV.
  • Zakup minimalnega števila izvodov.

Člani GZS:

  • Vpis za člane GZS znaša 210€+DDV za prvo stran in 120€+DDV za vsako nadaljnjo stran, do največ 4 strani.
  • Cena za izvod znaša 2,7€/kos+DDV.
  • Zakup minimalnega števila izvodov.

Nečlani:

  • Vpis za nečlane znaša 300€+DDV za prvo stran in 180€+DDV za vsako nadaljnjo stran, do največ 4 strani.
  • Cena za izvod bo znašala 3,5€+DDV.
  • Zakup minimalnega števila izvodov.

Primer izračuna cene vpisa v katalog: Strošek predstavitve podjetja vkatalogu, ki je član GOIS in se v katalogu predstavlja na dveh straneh znaša 740€+DDV (150€+90€+250€*2€ = 740€+DDV).

  • Poleg navedenega vam omogočamo tudi oglaševanje na ovitku kataloga.

Zakup zadnje zunanje platnice znaša 1000€+DDV. Notranji dve hranimo za MORS, v primeru lihega števila listov pa bo na razpolago še zadnja notranja stran (ne na platnicah) po ceni 600€+DDV.

Prosimo vas, da nam najkasneje do 20. februarja 2015 javite svoj interes in število strani, za katere predvidevate, da bi zadoščale za vašo predstavitev.

V želji, da boste posredovano povabilo izkoristili kot poslovno priložnost za učinkovito promocijo vašega podjetja na mednarodnih trgih obrambe, varnosti in zaščite, vas lepo pozdravljamo.

Fotogalerija